Om du treng straumuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du bestille byggestraum ved å sende inn søknad om byggestraum.


Hugs å bestille byggestraumen i god tid, minst 14 dagar på førehand! Om det må byggast linje fram til skapet må kunden sjølv betale dette.


Kostnader for leige, til- og fråkobling og straum finn du i tariffane våre.


For ytterlegare informasjon er det berre å ta kontakt med driftsavdelinga vår på tlf: 57682917 eller ved å bruke kontaktskjema under.

* obligatorisk informasjon