Effektverdiar på e-faktura for juli

Publisert av luster_admin

08.08.22, kl 11:49

Me har diverre ikkje fått til å vise effektverdiar på e-faktura for juli. Det skal vere i orden til fakturaen som blir utsendt for forbruket i august i byrjinga av september.

Effektverdiar kan de finne på under forbruk på Mi Side eller ved å trykke på pdf-fila med forfall 31.august på Mi Side.

Ta gjerne kontakt med oss på 57682917 eller post@lusterenerginett.no om det er spørsmål vedrørande effektverdiane!