Om oss

Breheim Nett er nettselskapet i Luster kommune og har i dag ca. 3900
kundar. Me har som oppgåve å drifte, vedlikehalde og fornye straumnettet til våre kundar.