Ønskjer du å flytte eksisterande linjer, kabelanlegg, skåp, nettstasjon eller leggje om frå luftstrekk til jordkabel, kan du søkje om dette.. Kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkjast av kunde (tiltakshavar). Kor store kostnadene blir, varierer etter tilstand på eksisterande anlegg, kva du ønskjer å gjennomføre, og kva alternative løysingar som finst. Ein avtale om fordeling av kostnad vil bli utarbeidd og må signerast av kunde før nettselskapet startar på arbeidet.

For ytterlegare informasjon er det berre å ta kontakt med driftsavdelinga vår på tlf. 57682917 eller ved å bruke kontaktskjema under.

Skjema for flytting av linje, kabler og anlegg
* obligatorisk informasjon