Installatørmelding

Arbeid i målepunkt samt oppretting av nytt målepunkt krev at det blir meldt til nettselskapet. Breheim Nett AS brukar installatørmeldingssystemet ELsmart.

Innlogging til Elsmart finn de her

Ta kontakt med Lasse Tuften hjå oss for spørsmål og rettleiing vedrørande meldingar. 

Tilsyn og retting av rapportar

Under finn de link til retteportalen til tilsynsprogrammet vårt.

Ta kontakt med Tor Einar Ødegård Bjørk for spørsmål vedrørande tilsyn.