Installatørmelding

Arbeid i målepunkt samt oppretting av nytt målepunkt krev at det blir meldt til nettselskapet. Breheim Nett AS brukar installatørmeldingssystemet ELsmart.

Innlogging til Elsmart

Ta kontakt med Lasse Tuften hjå oss for spørsmål og rettleiing vedrørande meldingar. 

Tilsyn og retting av rapportar

Under finn de link til retteportalen til tilsynsprogrammet vårt.

Ta kontakt med Tor Einar Ødegård Bjørk for spørsmål vedrørande tilsyn.

Illustasjon av en åpen kabelskap hvor det er markert G1. Ledninger som er koblet fra kabelskapet ser du langs under bakken i grønn og rød leding. På sidene ser vi to gull ledinger og et tynt oransje leding koblet opp mot tilknyttingsskap hvor det er markert G2. Dette skapet står rett utenfor et grønn hus som er markert G3. Det er to gule ledinger og et grå ledning som går ut fra huset og ned i tilknytningsskapet.
Prinsipp for forsyning til eksempelvis enebolig og rekkehus