Installatørmelding

Arbeid i målepunkt samt oppretting av nytt målepunkt krev at det blir meldt til nettselskapet.

Ta kontakt med Lasse Tuften for tilgang til vårt installatørmeldingssystemet.

Tilsyn og retting av rapportar

Under finn de link til retteportalen til tilsynsprogrammet vårt.

Ta kontakt med Tor Einar Ødegård Bjørk for spørsmål vedrørande tilsyn.