Alle nye AMS-målarar kjem med ein HAN-port. HAN står for “Home Area Network” og er ein eigen fysisk utgang som er på AMS-straummålaren din. Om du ønskjer kan du kople utstyr til denne porten som kan gi deg tilgang til forbruksdata og meir detaljert informasjon om straumforbruk, spenningsnivå, overskotskraft og mykje meir.


Om de ønskjer å ta i bruk HAN-porten kan de gjere det ved å logge dykk inn på mi side
Bilete under syner kor på sida de finn opne/stenge HAN-port. 

Kor de kan opne HAN-porten på mi side
Kor de kan opne HAN-porten på mi side