Kompensasjonsordning for høge straumprisar

Publisert av luster_admin

05.01.22, kl 09:50

Det vil bli kompensert for høge straumprisar på fakturaane som våre kundar får. Kompensasjonen vil komme som ein eigen linje på fakturaen og vil bli trekt ifrå totalsummen på fakturaen dykkar.

Satsane er følgande:
Desember: 73,35 øre/kWh.
Januar: 67,12 øre/kWh
Februar: 50,24 øre/kWh
Mars: 117,03 øre/kWh

Det vil sei at de vil få ein kompensasjon på 1833,75 kr viss du har eit forbruk på 2500 kWh i desember.

Meir informasjon og svar på spørsmål kan de finne på NVE sine sider på linken under. Ellers er me alltid tilgjengeleg på tlf: 57682917 eller på e-post: post@lusterenerginett.no viss de har spørsmål.