Kompensasjonsordning for høge straumprisar

Publisert av luster_admin

05.01.22, kl 09:50

Det vil bli kompensert for høge straumprisar på fakturaen som våre kundar får i løpet av januar. Fakturaen er som de får er for både november og desember, men det er kun forbruket i desember som blir kompensert for. Kompensasjonen vil komme som ein eigen linje på fakturaen og vil bli trekt ifrå totalsummen på fakturaen dykkar.


Satsen for desember er 73,35 øre/kWh.
Det vil sei at de vil få ein kompensasjon på 1833,75 kr viss du har eit forbruk på 2500 kWh i desember.
Satsane for januar, februar og mars vil bli publisert etterkvart som dei blir klare.


Meir informasjon og svar på spørsmål kan de finne på NVE sine sider på linken under. Ellers er me alltid tilgjengeleg på tlf: 57682917 eller på e-post: post@lusterenerginett.no viss de har spørsmål.