Nettleige frå 01.07.2022

Nettleige er prisen Breheim Nett AS tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva.

Energiledd - HusholdningNatt( kl 22:00 til kl 06:00)Dag ( kl 06:00 til kl 22:00)
1.juli til 1.januar28,64 øre/kWh38,64 øre/kWh


Fastleddet blir frå 1.juli 2022 basert på snittet av dei 3 timane de brukar mest straum i månaden. Dei 3 timane er tatt frå 3 ulike dagar i løpet av månaden. De kan difor vere på ulike trinn frå ein månad til ein annan.

Under ser de pristabellen for fastleddet i 2022.

Kundar med årsforbruk under 100000 kWh - Husholdning
Trinn - i kWhFastledd
0 kWh til 5 kWh225 kr/mnd
5 kWh til 10 kWh450 kr/mnd
10 kWh til 15 kWh675 kr/mnd
15 kWh til 20 kWh900 kr/mnd
20 kWh til 25 kWh1138 kr/mnd
25 kWh til 50 kWh2263 kr/mnd
50 kWh til 75 kWh3400 kr/mnd
75 kWh til 100 kWh
4538 kr/mnd
100 kWh til 150 kWh
6800 kr/mnd
150 kWh til 200 kWh
9075 kr/mnd
200 kWh til 9999 kWh
13613 kr/mnd


Kundar med målar utan kommunikasjonsmodulPris

Fastledd

225 kr/mnd

Gebyr for manuell avlesning av AMS-måler

156,25 kr/mnd
Energiledd38,64 øre/kWh
Forbruksavgift til staten 2022:

1/7-22 til 1/1-23: 15,41 øre/kWh eks mva

Dette er med forbehold om endringar.

Enovaavgift for hushaldning er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer, koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 1000 kr/år inklusiv meirverdiavgift pr.målepunkt.

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.

Energiledd - NæringNatt( kl 22:00 til kl 06:00)Dag ( kl 06:00 til kl 22:00)
1.juli til 1.januar
27,39 øre/kWh
37,39 øre/kWh


Kundar med årsforbruk under 100000 kWh - Næring
Trinn - i kWh
Fastledd / år
0 kWh til 5 kWh
3 700 kr/år
5 kWh til 10 kWh
6 400 kr/år
10 kWh til 15 kWh
9 100 kr/år
15 kWh til 20 kWh
11 800 kr/år
20 kWh til 25 kWh
14 656 kr/år
25 kWh til 50 kWh
28 156 kr/år
50 kWh til 75 kWh
41 800 kr/år
75 kWh til 100 kWh
55 456 kr/år
100 kWh til 150 kWh
82 600 kr/år
150 kWh til 200 kWh
109 900 kr/år
200 kWh til 9999 kWh
164 356 kr/år


Forbruksavgift til staten 2022:
1/4-22 til 1/1-23: 15,41 øre/kWh eks mva

Dette er med forbehold om endringar.

Enovaavgift for hushaldning er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer, koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 1000 kr/år inklusiv meirverdiavgift pr.målepunkt.

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.


Elektriske motorar
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med Breheim Nett AS om slike installasjonar.

Reaktiv effekt
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %.

Anleggstilskot
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med Breheim Nett AS for nærmare informasjon.