Nettleige for 2023

Publisert av luster_admin

10.06.22, kl 09:30

På bakgrunn av endringar i forbruksavgift ( Fastsatt i statsbudsjettet kvar desember) vert det følgande tariffar for 2023. 

Våre tariffar for 2023 inklusiv alle avgifter finn de under ved å trykke på linkane under

Trykk her for nettleiga for kundar under 100000 kWh i årsforbruk

Trykk her for nettleiga for kundar over 100000 kWh i årsforbruk

Trykk her for nettleiga for byggestraum i 2023

Tariffen som Breheim Nett AS tek inn for å vedlikehalde nettet forblir den same, mens forbruksavgifta er satt til 11,45 øre/kWh inklusiv mva frå 1.januar til 1.april og 19,80 øre/kWh inklusiv mva frå 1.april til 1.januar 2024.

Energi Norge har laga ei nettside og ein video om korleis den nye nettleigestrukturen påverkar deg som kunde.

Klikk her for å sjå nettsida

Klikk her for å sjå video

Ta gjerne kontakt med oss på 57682917 eller post@lusterenerginett.no om det er noko de lurer på!