Nettleige for 2024

Publisert av luster_admin

10.06.22, kl 09:30

Grunna auka satsar for forbruksavgift (fastsatt i statsbudsjettet kvar desember) vert det følgande tariffar for 2024. 

Våre tariffar for 2024 inklusiv alle avgifter finn de under ved å trykke på linkane under

Trykk her for nettleiga for kundar under 100000 kWh i årsforbruk

Trykk her for nettleiga for kundar over 100000 kWh i årsforbruk

Trykk her for nettleiga for byggestraum i 2024

Delen av tariffen som Breheim Nett AS tek inn for å drifte og vedlikehalde nettet forblir den same i 2024, mens forbruksavgifta til staten er auka frå 11,45 øre/kWh til 11,89 øre/kWh frå 1.januar til 1.april og frå 19,80 øre/kWh til 20,55 øre/kWh frå 1.april til 1.januar 2025.


Energi Norge har laga ei nettside og ein video om korleis den nye nettleigestrukturen påverkar deg som kunde.


Klikk her for å sjå nettsida

Klikk her for å sjå video

Ta gjerne kontakt med oss på 57682917 eller post@lusterenerginett.no om det er noko de lurer på!