Byggestraum 1.juli 2022 til 1.januar 2023

Prisar inklusiv avgifter

Oppsetting & nedtak

kr. 2150,-

Fastledd per mnd

Sjå trinn i nettleige for kundar

Energi øre/kWh

28,64 øre/kWh (natt) / 38,64 øre/kWh(dag)

Leige byggjeskåp pr. mnd.kr. 350,-
For leige av større skåp / tavle:

AvtaleprisForbruksavgift til staten 2022:
1/7-22 til 1/1-23: 15,41 øre/kWh eks mva

Dette er med forbehold om endringar.